• Čistá príroda ...
 • Zver v noci ...
 • Kvalitná surovina ...
 • Lesy v noci ...
 • Majestátnosť lesov ...
 • Zver v lese ...
 • Čistá voda v potôčiku k v lese ...
 • Oddych v lone prírody ...
 • Zimná príroda ...

Vyhľadávanie

Online obchodovanie

Aukcie Dreva

Odporúčanie

Banner

O nás

Poslaním našej spoločnosti je zachovanie a zveľaďovanie lesného majetku mesta Považská Bystrica pri rešpektovaní zásad trvalo udržateľného hospodárenia. Krédom podnikateľskej činnosti je dosahovanie maximálnych hospodárskych úžitkov v symbióze s umocňovaním plnenia verejno-prospešných funkcií lesa.


i_739220.jpgPredmetom našej činnosti je:

 • lesníctvo vrátane predaja nespracovaných lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
 • píliarská výroba
 • výroba jednoduchých výrobkov z dreva
 • sprostredkovanie obchogu
 • cestná nákladná doprava

Poslanie podniku je premietnuté do cieľov, ktorými sú:

 • spokojnosť a dôvera zákazníkov ako výsledok budovania korektných a stabilných vzťahov so zákazníkmi napĺńaním ich potrieb
 • spokojnosť a lojalita zamestnancov sprevádzaná korektnými vzájomnými vzťahmi ako odraz starostlivosti o ich odborný a osobnostný rast, vytvárania vhodných pracovných podmienok a motivačného prostredia
 • spoločensky a enviromentálne zodpovedné hospodárenie v lesoch na požadovanej profesionálnej úrovni v súlade s legislatívou
 • trvalá prosperita podniku vedúca k zhodnocovaniu majetku mesta a uspokojovaniu očakávaní akcionárov
 • v širšom kontexte prispievať k rozvoju regiónu a lesníckej profesie a k jej vyššiemu spoločenskému hodnoteniu

Mapa stránky


© 2013 Mestské Lesy s.r.o. Všetky práva vyhradenéI Powered by: KenticoI Developed by: KAnet